vineri, 25 aprilie 2014

Baze - Test sumativ

Numele........................... 
Prenumele......................
Test sumativ
1p) I1) Subliniază bazele din următoarea înşiruire de formule chimice: HNO2,  P2O3,  KOH, Al(OH)3, NaCl,  Ca(OH)2,  H2SO4,  N2O3, NH3, BaCl2  Cu(OH)2 , H3PO4, KCl.
1p) I2) Să se denumească bazele de la itemul precedent.
1p) I3) Indicaţi prin cifre romane valenţa elementelor legate de radicalul hidroxil în următoarele exemple: Fe(OH)3 , Zn(OH)2, Hg(OH)2,  KOH.
1p) I4) Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre un oxiacid şi o bază solubilă. 
1p) I5) Subliniaţi dintre substanţele chimice de mai jos pe acelea care în reacţia cu apa formează baze: MgO, SO3, CaO, Ca(OH)2, MgCl2, CO2, H3PO4, CO. 
2p) I6) Din şirul de reacţii de mai jos, alege reacţiile chimice posibile şi scrie corect ecuaţiile corespunzătoare: 
 a)     NaOH      +       H2SO4   → 
 b)     KOH     +       FeCl 
 c)     Cu(OH) 2     
 d)     Cu    +     H2O  
 e)      Al(OH)3      +     H2SO4      
2p) I7) Să se calculeze cantitatea de NaOH consumată în urma reacţiei cu 128 g de acid sulfuric. Exprimaţi rezultatul  în grame şi moli.  
    (ANa= 23, AS  = 32, AH  = 1, AO  = 16)
Notă: Se acordă 1 punct din oficiu.
   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu