duminică, 26 ianuarie 2014

Oxizi - fişă de lucru rezolvată Fişă de lucru
( Oxizi)
1. Scrieţi formulele chimice ale următoarelor substanţe: 
    apă, var nestins, oxid de bariu, trioxid de sulf, oxid de calciu,  
    oxid de sodiu,  dioxid de carbon, oxid de argint(I), oxid de fer (II). 
Rezolvare:
        H2O - apă
        CaO – var nestins (oxid de calciu)
        BaO – oxid de bariu
        SO3 – trioxid de sulf
        Na2O – oxid de sodiu
        CO2 – dioxid de carbon
        Ag2O - oxid de argint(I)
         FeO - oxid de fer ( II )

2. Scrieţi denumirile următoarelor substanţe reprezentate prin 
    formulele  chimice: ZnO, CO, HgO, Al2O3, Li2O.
Rezolvare:
          ZnO – oxid de zinc (II)
          CO -  monoxid de carbon
          HgO – oxid de mercur (II)
          Al2O3 – oxid de aluminiu
          Li2O – oxid de litiu

3. Indicaţi prin cifre romane valenţa elementelor legate  de oxigen
    în următorii oxizi: MgO, Na2O, P2O5, ZnO.
Rezolvare:
          MgIIO,  Na2IO,  P2VO5,  ZnIIO
4. Subliniaţi dintre oxizii de mai jos pe aceia care în reacţie cu apa
    formează acizi  CuO, SO3, BaO, CO2, FeO, CaO.
Rezolvare:
           CuO, SO3, BaO, CO2, FeO, CaO

5. Calculaţi compoziţia procentuală a următorilor oxizi: CO2,CaO.
Rezolvare:  

          CO2 – dioxid de carbon
          MCO2 = 12 + 2x16 = 12+32=44
           1 mol CO2 = 44g
Dacă în 44g CO2 ……..12g C……………32gO           
              100gCO2  ….…..x …………………y
              x = 12x100 / 44 = 27,27% C
              y = 32x100 / 44 = 72,72% O
       CaO – oxid de calciu
  MCaO  =1xACa + 1xAO = 40 + 16 = 56  
  1 mol CaO = 56g
Dacă în 56g CaO ……..40g Ca……………16gO          
              100gCaO  ….…..x …………………y
              x = 40x100 / 56 = 71,42% Ca
              y = 16x100 / 56 = 28,57% O

 


    


  


    

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu