duminică, 9 martie 2014

Formule chimice - fişă de lucru rezolvată


Fişă de lucru 
     Unele substanţe chimice  cuprind în compoziţia lor  grupări de atomi care, în timpul celor mai multe transformări chimice, rămân neschimbate. Acestea se cunosc sub numele de radicali.Grupările de atomi cele mai des întâlnite sunt: OH -hidroxil;SO4 -sulfat;
 NO3 -azotat;CO3 - carbonat;PO4 - fosfat.Pentru a scrie corect formula unei substanţe, în a cărei compoziţie intră un radical, trebuie să se cunoască  valenţa acestuia .
      OH şi NO3 - sunt monovalenţi
      SO4 şi CO3 - sunt divalenţi
      PO4 - este trivalent
      Exemple:
1. Să determinăm formula compusului format din aluminiu, Al şi hidroxil, OH.
Aluminiul fiind trivalent: Al(III), iar hidroxilul monovalent: OH(I),formula chimică va fi Al(OH)3 .
2. Să determinăm  formula compusului format din sodiu, Na şi sulfat, SO4.
Sodiul fiind monovalent:Na(I),iar sulfatul divalent: SO4(II), formula chimică va fi Na2SO4 .
3. Să determinăm  formula compusului format din calciu, Ca şi radicalul fosfat, PO4.
Calciul fiind divalent:Ca(II), iar fosfatul trivalent PO4(III), formula chimică va fi Ca3(PO4)2. 
              

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu