joi, 24 aprilie 2014

Baze - Fişă de lucru

                                        Fişă de lucru 
1.  Scrieţi formulele chimice ale următoarelor substanţe: potasă caustică, hidroxid de aluminiu, hidroxid de nichel(II), hidroxid de litiu, sodă caustică, hidroxid de magneziu, var stins.
2.  Scrieţi denumirile următoarelor substanţe reprezentate prin formulele chimice: Mn(OH)2,Ba(OH)2,Cu(OH)2, NaOH. 
3. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre acid sulfuric şi hidroxid de magneziu. 
4.  Subliniaţi dintre substanţele chimice de mai jos pe acelea care în reacţia cu apa formează baze: MgO, SO3,CaO,Ca(OH)2, MgCl2,CO2, H3PO4,CO.
5.  Să se calculeze cantitatea de Cu(OH)2 consumată în urma reacţiei cu 248 g de acid clorhidric. Exprimaţi rezultatul  în grame şi moli.           
 ( ACu  = 64, ACl  = 35,5, AH  = 1, AO  = 16)
 6. Care din substanţele de mai jos reacţionează cu bazele?
În caz afirmativ scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre o bază şi substanţa respectivă.CaO, CuSO4,CO, HCl, KOH, FeCl3, H2SO4.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu