duminică, 26 ianuarie 2014

Formule chimice - fişă de lucru rezolvată


Fişă de lucru
   Formulele substanţelor compuse pot fi stabilite pe baza valenţelor elementelor.În cazul combinaţiilor formate din două elemente (combinaţii binare), valenţa fiecărui element devine indice pentru celălalt element.
Exemple: 
1. Hidrogenul fiind monovalent:H(I), iar oxigenul divalent:O(II), formula va fi H2O.
Observaţie: indicele unu nu se scrie, deoarece simbolul chimic reprezintă un atom. 
2. Aluminiul fiind trivalent:Al(III), iar clorul monovalent:Cl(I),formula va fi AlCl3.
3. Calciul fiind divalent:Ca(II), iar oxigenul divalent:O(II),formula va fi CaO. 
Observaţie:În cazul când  indicii se pot simplifica, formulele chimice se scriu sub forma cea mai simplă.
4. Sodiul fiind monovalent:Na(I), iar clorul monovalent:Cl(I),formula va fi NaCl.
De reţinut! Hidrogenul este constant monovalent. 
                   Oxigenul este constant divalent. 
Gândeşte şi rezolvă!
5. Indicaţi prin cifre romane valenţa elementelor legate de oxigen în următorii oxizi : MgO, Al2O3, K2O, CO2.
Rezolvare: MgIIO, Al2IIIO3, K2IO, CIVO2. 

Un comentariu: