duminică, 26 ianuarie 2014

Oxizi - test sumativ

   Test sumativ
I1) Subliniază oxizii din următoarea înşiruire de formule chimice:
            HNO2, P2O3, KOH, NaCl, CaO, H2SO4, N2O3, BaCl2 ,H3PO4, CO2
Punctaj: 1 punct 
I2) Subliniaţi dintre substanţele de mai jos pe aceea care poate forma un precipitat (deci poate fi  recunoscută) în urma reacţiei cu dioxidul de carbon:
            HNO3                            Na2SO3                               CuSO4
            Ca(OH) 2                       BaCl2                                   H3PO4
Punctaj: 1 punct 
I3) Scrie ecuaţia reacţiei chimice dintre acid clorhidric şi oxid de magneziu.
Punctaj: 1 punct 
I4) Subliniaţi dintre oxizii de mai jos pe aceia care în reacţia cu apa formează baze:
            CO2                                  P2O5                                    CaO
            Na2O                               Fe2O3                                    HgO        
                                                                                                                                        Punctaj: 1 punct                    
I5) Subliniaţi dintre oxizii de mai jos pe aceia care în reacţia cu apa formează acizi:
            ZnO,  CO2,  Li2O,  SO3,  CaO
Punctaj: 1 punct
I6) Indicaţi prin cifre romane valenţa elementelor legate de oxigen în următorii oxizi:
            SO3,  FeO,  MnO,  CO
Punctaj: 1 punct
I7) a) Cât oxid de aluminiu se obţine prin arderea a 120g de aluminiu ?
         Cât  oxigen se consumă? Exprimaţi rezultatele în grame şi moli.  (AAl = 27, AO = 16).
      b) Înlocuiţi punctele cu formulele chimice ale substanţelor corespunzătoare care lipsesc şi  calculaţi  
            coeficienţii ecuaţiilor indicate:
            Fe  +    O2       = …………   
            Al   +    O2    =   ………..
            …………. =  CaO + CO2
            CO2 +  ….  = CaCO3 + ………….
Punctaj: 3 puncte
   Notă: Se acordă 1 punct din oficiu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu