sâmbătă, 25 ianuarie 2014

Oxizi - fişă de lucru


 Fişă de lucru

REZOLVĂ SINGUR!

            1) Se dă şirul de substanţe de mai jos. Subliniaţi formulele substanţelor ce corespund oxizilor:

Na2O, Mg(OH)2, HCl, MgO, Fe2O3, NaCl, SO2, CO2, CuO

REZOLVĂ SINGUR!
  
            2) Bazându-vă pe definiţia dată, aşezaţi în două coloane oxizii de mai jos:
           în prima coloană oxizii ce cuprind în structură atomi de metal, iar în cea de a doua coloană
          oxizii ce cuprind în structura lor atomi de nemetal.

                        K2O, CaO, Al2O3, N2O5, SO3, CO2, HgO, CO, P2O5, PbO

VERIFICĂ-ŢI CUNOŞTINŢELE!

            3) Să se denumească următorii oxizi:

Li2O, MgO, SO2, P2O3, CO, NiO

GÂNDEŞTE ŞI REZOLVĂ!

4)      Denumiţi următorii oxizi:

               Na2O, CaO, Al2O3, N2O5, P2O5, HgO, PbO2, CO2, SO3, CuO, Cu2O, FeO,  Fe2O3, SO2.

5)      Bazându-vă pe algoritmul cunoscut pentru întocmirea unei formule chimice stabiliţi
    formulele următorilor oxizi:

a)      oxid de argint ( I )

b)     oxid de mangan ( IV )

c)      oxid de bariu

d)     oxid de mercur ( II )

e)      oxid de fer  ( III )

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu