sâmbătă, 21 mai 2016

Obținere dioxid de carbon

      Dioxidul de carbon se poate obține folosind ingrediente care se găsesc în  fiecare bucătărie.
      Materiale necesare:
-balon cu fund rotund
-bicarbonat de sodiu
-oțet
-balon
   Mod de lucru
 În balonul cu fund rotund se pun 100 ml de oțet, iar în balon o spatulă de bicarbonat. 
 Ce observați?
   Observație
Bicarbonatul de sodiu și oțetul reacționează, rezultând dioxid de carbon, care va umfla balonul. 
    Experimentul a fost efectuat de elevul Leancă Florin, clasa a VII-C, de la Școala Gimnazială I.D.Sîrbu, Petrila


sâmbătă, 14 mai 2016

Reacții chimice - fișă de lucru


Fișă de lucru 
1. Alegeţi variantele care descriu o reacţie chimică:
  a) apă solidă → apă lichidă;  
  b) magneziu + oxigen → oxid de magneziu; 
  c) fier + sulf → sulfura de fier;
  d) sodă caustică + apă → soluţie apoasă de sodă caustică;   
  e) zinc + acid clorhidric → clorura de zinc + hidrogen;
  f) cristal de sare de bucătărie → pulbere de sare de bucătărie.

2. Se dau substanţele: CuO, H2SO4, AlCl3, AgCl, CaSO4, SO2, Fe(OH)3, FeS, HBr.
  Completează rubricile tabelului de mai jos, clasificând substanțele scrise mai sus.     
   Denumește substanțele   respective.
      
Oxizi

Acizi
Baze
Săruri   
3. Să se completeze cu coeficienți reacțiilor chimice  de mai jos.
    a)  Mg +    HCl   →  MgCl2 + H2O    
    b)    Al +    O2  →     Al2O3   ;   
    c)    NaOH +     CuSO →      Cu(OH) 2 +    Na2SO4
    d)   HgO   →    Hg +    O2               
    e)   H2SO4 +    BaCl2  → BaSO4   +     HCl

4. Scrieţi ecuaţiile următoarelor reacţii chimice :
·       oxid de calciu + apă ® hidroxid de calciu
·       acid azotic  +  hidroxid de calciu ® azotat de calciu +        
    apă
·       oxid de sodiu  + apă ® hidroxid de sodiu
·       zinc + acid clorhidric ® clorură de zinc + hidrogen­
·       clorură de bariu + acid sulfuric ® sulfat de bariu +  
     acid clorhidric
·        hidroxid de calciu  +  clorură de fer(III) ®hidroxid de fer + 
              clorură de calciu