luni, 31 martie 2014

Acizi - test sumativ



Numele………..                                                                                                                                         
           Test sumativ 
I1). Clasificaţi acizii de mai jos în funcţie de compoziţia chimică:HCl, H2S,  H2SO4, HNO2,  HBr, HNO3,  H2CO3, H2SO3, HI, HF.                                            (1 punct)
I2). Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos şi încercuieşte din cele două variante de răspuns pe cea pe care o consideri corectă.  
Acidul sulfuric este o  substanţă simplă / compusă, ce se prezintă în  stare de agregare gazoasă  /  lichidă. Acidul carbonic este un acid tare / slab, din categoria hidracizilor / oxiacizilor, şi este un acid dibazic / monobazic.                                                     (1 punct)
I3). Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre acidul clorhidric şi o  bază.( 1 punct)                           
 I4). Din şirul de reacţii de mai jos, alege reacţiile posibile şi scrieţi corect ecuaţiile corespunzătoare:
  a)     KCl            +       H2SO4  
  b)     KNO3        +       H2SO4  
   c)     Zn(OH) 2    +      HCl 
  d)     Cu              +       HCl  
                                                                       (2 puncte)
I5). Subliniaţi dintre substanţele chimice de mai jos pe acelea care în reacţia cu apa formează acizi:
     MgO, SO3 , CaO, Ca(OH) 2 , MgCl2 , CO2, H3PO4
(1 punct)
I6).Să se calculeze compoziţia procentuală a acidului clorhidric.
( 1 punct)
I7). Să se calculeze cantitatea de hidroxid de magneziu  consumată în urma reacţiei cu 112 g HCl.
   Exprimaţi rezultatul  în grame şi moli. (AMg  = 24,        ACl  = 35,5, AH  = 1, A= 16)
 (2 puncte )
Notă: Se acordă 1 punct din oficiu.

Experiment -Reacţia cuprului cu azotatul de argint

   Introduceţi o sârmă de cupru într-o eprubetă ce conţine soluţie de azotat de argint.
Atenţie! Soluţia de azotat de argint AgNO3 se mânuieşte cu mare atenţie, deoarece atacă pielea şi hainele înnegrindu-le. Azotatul de argint se mai numeşte şi piatra iadului, fiind folosită la cauterizarea negilor.
  Se observă depunerea argintului din soluţie pe suprafaţa sârmei şi colorarea soluţiei în albastru, datorită formării azotatului de cupru.



vineri, 28 martie 2014

Test- Masă moleculară



TEST
Să se completeze tabelul de mai jos: 

Nr.
Crt.

Denumirea compusului


Formula chimică

Masa 
moleculară

1


Oxid de Magneziu

     


2




Fe (OH)2


3


Metan



4
 Acid
Sulfuric





5



CuO



6

Azotat  de Potasiu




7


Carbonat de
Calciu





8

Amoniac 







K2CO3


                       (9 puncte)              
Notă: Se acordă 1 punct din oficiu.
                                                                                                         

joi, 13 martie 2014

Experiment - Proprietate specifică acidului sulfuric

  Acidul sulfuric concentrat extrage din compoziţia diferitelor substanţe hidrogenul şi oxigenul  sub formă de apă. Hârtia, lemnul, pânza şi zahărul se înnegresc,deoarece acidul sulfuric concentrat carbonizează substanţele organice.
  Cu o baghetă de sticlă, înmuiată în acid sulfuric concentrat am atins o pânză de bumbac, apoi am pus cîteva picături de acid peste o grămăjoară de zahăr şi pe o bucata de lemn am trasat o linie. Rezultatul este prezentat în imaginile de mai jos.