marți, 29 aprilie 2014

Norme de protecţia muncii în laboratorul de chimie

  Pentru a preveni accidentele în laboratorul de chimie, se vor respecta următoarele reguli generale de tehnica securităţii muncii:
  To prevent accidents in chemistry lab, observe the following generals rules of tehnical work security:
  Purtarea halatului este obligatorie pentru cei care efectuează experimente. Halatul trebuie să fie alb,curat, confecţionat din pânză de bumbac.
   Wearing white lab coat is mandatory for those who perform experiments. The lab coat must be clean, made of cotton.
  Experimentele se vor efectua de către elevi numai sub îndrumarea profesorului.
  The experiments will be performed by students only under the guidance of the teacher.
  La efectuarea experimentelor se vor folosi numai substanţe din flacoane etichetate.
  In the experiments will be used only substance from labeled bottles.
  La efectuarea experimentelor se vor folosi cantităţi mici de substanţe.
  In the experiments will be used small quantities of substances.
 
 
  Este interzis a lua substanţele solide cu mâna. Pentru a lua substanţele solide se foloseşte numai spatula,care trebuie spălată după fiecare întrebuinţare.
  It is forbidden to take solid substances using your hand. To take solid substances is used only spatula, which has to be washed after every use.
  Este interzis a gusta soluţiile şi substanţele chimice din laborator.
   It is forbidden to taste the solutions and the substances from chemistry lab.
   În timpul încălzirii eprubeta se ţine înclinată şi se agită continuu conţinutul acesteia. 
   During the heating, the tube is tilted and continuously stir its contents.
  Substanţele lichide şi soluţiile se preling pe pereţii eprubetei.
  Persoanele cu părul lung şi-l vor strânge la spate în timpul efectuării experimentelor chimice.
  După efectuarea experimentelor, masa de lucru se va elibera complet, lasând totul în ordine.
   După efectuarea experimentului este obligariu spălarea pe mâini cu apă şi săpun.
   Iar apoi mâinile vor fi şterse cu un prosop de hârtie.
  Elevii vor efectua experimentele pe baza fişei experimentale.
  Flacăra spirtierei se stinge prin acoperire cu capacul sau clopotul de sticlă şi nu prin suflare.
  Spirtiera trebuie aprinsă numai cu chibrit şi nu de la flacăra unei alte spirtiere.

vineri, 25 aprilie 2014

Baze - Test sumativ

Numele........................... 
Prenumele......................
Test sumativ
1p) I1) Subliniază bazele din următoarea înşiruire de formule chimice: HNO2,  P2O3,  KOH, Al(OH)3, NaCl,  Ca(OH)2,  H2SO4,  N2O3, NH3, BaCl2  Cu(OH)2 , H3PO4, KCl.
1p) I2) Să se denumească bazele de la itemul precedent.
1p) I3) Indicaţi prin cifre romane valenţa elementelor legate de radicalul hidroxil în următoarele exemple: Fe(OH)3 , Zn(OH)2, Hg(OH)2,  KOH.
1p) I4) Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre un oxiacid şi o bază solubilă. 
1p) I5) Subliniaţi dintre substanţele chimice de mai jos pe acelea care în reacţia cu apa formează baze: MgO, SO3, CaO, Ca(OH)2, MgCl2, CO2, H3PO4, CO. 
2p) I6) Din şirul de reacţii de mai jos, alege reacţiile chimice posibile şi scrie corect ecuaţiile corespunzătoare: 
 a)     NaOH      +       H2SO4   → 
 b)     KOH     +       FeCl 
 c)     Cu(OH) 2     
 d)     Cu    +     H2O  
 e)      Al(OH)3      +     H2SO4      
2p) I7) Să se calculeze cantitatea de NaOH consumată în urma reacţiei cu 128 g de acid sulfuric. Exprimaţi rezultatul  în grame şi moli.  
    (ANa= 23, AS  = 32, AH  = 1, AO  = 16)
Notă: Se acordă 1 punct din oficiu.
   

joi, 24 aprilie 2014

Baze - Fişă de lucru

                                        Fişă de lucru 
1.  Scrieţi formulele chimice ale următoarelor substanţe: potasă caustică, hidroxid de aluminiu, hidroxid de nichel(II), hidroxid de litiu, sodă caustică, hidroxid de magneziu, var stins.
2.  Scrieţi denumirile următoarelor substanţe reprezentate prin formulele chimice: Mn(OH)2,Ba(OH)2,Cu(OH)2, NaOH. 
3. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre acid sulfuric şi hidroxid de magneziu. 
4.  Subliniaţi dintre substanţele chimice de mai jos pe acelea care în reacţia cu apa formează baze: MgO, SO3,CaO,Ca(OH)2, MgCl2,CO2, H3PO4,CO.
5.  Să se calculeze cantitatea de Cu(OH)2 consumată în urma reacţiei cu 248 g de acid clorhidric. Exprimaţi rezultatul  în grame şi moli.           
 ( ACu  = 64, ACl  = 35,5, AH  = 1, AO  = 16)
 6. Care din substanţele de mai jos reacţionează cu bazele?
În caz afirmativ scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre o bază şi substanţa respectivă.CaO, CuSO4,CO, HCl, KOH, FeCl3, H2SO4.