sâmbătă, 14 mai 2016

Reacții chimice - fișă de lucru


Fișă de lucru 
1. Alegeţi variantele care descriu o reacţie chimică:
  a) apă solidă → apă lichidă;  
  b) magneziu + oxigen → oxid de magneziu; 
  c) fier + sulf → sulfura de fier;
  d) sodă caustică + apă → soluţie apoasă de sodă caustică;   
  e) zinc + acid clorhidric → clorura de zinc + hidrogen;
  f) cristal de sare de bucătărie → pulbere de sare de bucătărie.

2. Se dau substanţele: CuO, H2SO4, AlCl3, AgCl, CaSO4, SO2, Fe(OH)3, FeS, HBr.
  Completează rubricile tabelului de mai jos, clasificând substanțele scrise mai sus.     
   Denumește substanțele   respective.
      
Oxizi

Acizi
Baze
Săruri   
3. Să se completeze cu coeficienți reacțiilor chimice  de mai jos.
    a)  Mg +    HCl   →  MgCl2 + H2O    
    b)    Al +    O2  →     Al2O3   ;   
    c)    NaOH +     CuSO →      Cu(OH) 2 +    Na2SO4
    d)   HgO   →    Hg +    O2               
    e)   H2SO4 +    BaCl2  → BaSO4   +     HCl

4. Scrieţi ecuaţiile următoarelor reacţii chimice :
·       oxid de calciu + apă ® hidroxid de calciu
·       acid azotic  +  hidroxid de calciu ® azotat de calciu +        
    apă
·       oxid de sodiu  + apă ® hidroxid de sodiu
·       zinc + acid clorhidric ® clorură de zinc + hidrogen­
·       clorură de bariu + acid sulfuric ® sulfat de bariu +  
     acid clorhidric
·        hidroxid de calciu  +  clorură de fer(III) ®hidroxid de fer + 
              clorură de calciu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu