duminică, 26 octombrie 2014

Legea conservării masei substanţelor- Model de test

Numele.......................                                             
Prenumele..................                                                                                             
Test sumativ
1p) I. Enunţaţi legea conservării masei substanţelor.
2p) II.Notaţi ecuaţiile reacţiilor chimice pentru următoarele cazuri:
a) apă + calciu ® hidroxid de calciu + hidrogen
b)  potasiu + acid sulfuric® sulfat de potasiu + hidrogen
c)  sodiu + acid clorhidric ® clorură de sodiu + hidrogen
d)  aluminiu + oxigen ® oxid de aluminiu
e)  apă + potasiu ® hidroxid de potasiu + hidrogen
2p) III. Ce cantitate de metan se obţine din 8 kmoli de hidrogen?
4p) IV. O masă de 100 kg carbonat de magneziu, având 10% impurităţi, se tratează cu o soluţie de acid sulfuric de concentraţie 10%. Se cere:
a) masa soluţiei de acid sulfuric utilizată;
b) masa de precipitat obţinută;
c) masa de gaz rezultată.
Se dau: AMg= 24, AC= 12, AO= 16, AH= 1, AS= 32.
Notă: Se acordă 1 punct din oficiu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu