duminică, 25 mai 2014

Test - Reacţia de combinare

Numele............................                                          Clasa a VII-a
Test
  Alege varianta corectă:
1p) 1. Ecuaţia chimică reprezintă notarea convenţională a unei reacţii:
       a) cu ajutorul formulelor chimice;
       b) cu ajutorul simbolurilor şi  formulelor chimice;
       c) cu ajutorul simbolurilor chimice.
1p) 2. Pentru respectarea legii conservării numărului de atomi:
       a) se face verificarea simbolurilor şi formulelor chimice;
       b) se face bilanţul atomilor;
       c) se scrie incorect ecuaţia chimică.
1p) 3. Într-o reacţie chimică de combinare, reactanţii pot fi:
       a) numai substanţe simple;
       b) numai substanţe compuse;
       c) substanţe simple sau substanţe compuse.
1p)  4. Într-o reacţie chimică de combinare produsul de reacţie este: 
        a) substanţă simplă; 
        b) simbol chimic;
        c) substanţă compusă.
5p) 5. Completaţi spaţiile libere şi stabiliţi coeficienţii în ecuaţiile chimice de mai jos:
         a)  H2 +    N2 = .   . . .. . . . 
         b)  Na2O + . . . . . . .  =   NaOH 
         c)  . . . . . . +   HCl    =    NH4Cl 
         d)  Fe + . . . . . . .=     FeCl3   
         e)  Al  + . . . . . . .=     AlCl3 
         f)   H2 +    C = .......  
         g)  O2 +    H2 = .   . . .. . . . 
         h)  O2 +    Fe = .   . . .. . . . 
Succes! 
  Notă: Se acordă 1 punct din oficiu.   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu