luni, 31 martie 2014

Acizi - test sumativNumele………..                                                                                                                                         
           Test sumativ 
I1). Clasificaţi acizii de mai jos în funcţie de compoziţia chimică:HCl, H2S,  H2SO4, HNO2,  HBr, HNO3,  H2CO3, H2SO3, HI, HF.                                            (1 punct)
I2). Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos şi încercuieşte din cele două variante de răspuns pe cea pe care o consideri corectă.  
Acidul sulfuric este o  substanţă simplă / compusă, ce se prezintă în  stare de agregare gazoasă  /  lichidă. Acidul carbonic este un acid tare / slab, din categoria hidracizilor / oxiacizilor, şi este un acid dibazic / monobazic.                                                     (1 punct)
I3). Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre acidul clorhidric şi o  bază.( 1 punct)                           
 I4). Din şirul de reacţii de mai jos, alege reacţiile posibile şi scrieţi corect ecuaţiile corespunzătoare:
  a)     KCl            +       H2SO4  
  b)     KNO3        +       H2SO4  
   c)     Zn(OH) 2    +      HCl 
  d)     Cu              +       HCl  
                                                                       (2 puncte)
I5). Subliniaţi dintre substanţele chimice de mai jos pe acelea care în reacţia cu apa formează acizi:
     MgO, SO3 , CaO, Ca(OH) 2 , MgCl2 , CO2, H3PO4
(1 punct)
I6).Să se calculeze compoziţia procentuală a acidului clorhidric.
( 1 punct)
I7). Să se calculeze cantitatea de hidroxid de magneziu  consumată în urma reacţiei cu 112 g HCl.
   Exprimaţi rezultatul  în grame şi moli. (AMg  = 24,        ACl  = 35,5, AH  = 1, A= 16)
 (2 puncte )
Notă: Se acordă 1 punct din oficiu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu